InCommand 800 og 1200 display

InCommand-displayene kjennetegnes av brukervennlighet og solid kvalitet, og åpner for en mengde muligheter innenfor presisjonslandbruk.  

For de fleste starter dette med behov for autostyring av traktor og tresker, og så utvider man gjerne etter hvert med eksempelvis Isobus-styring av redskaper. InCommand 1200 har Isobus og seksjonskontroll som standard, mens InCommand 800 kan låses opp for dette.

Bilder

Scroll to Top