Compass.

Compass er et enkelt og rimelig display, primært for manuell sporfølging.  Som oftest selges dette som del av en komplett sporfølgingspakke, men kan også kjøpes separat dersom du har GPS-mottaker/-antenne fra før.

Compass har berøringsskjerm, norsk språk og enkel betjening. Den fargelegger hvor du har vært, og du skal følge streken på skjermen og lysdiodene på toppen.  Den støtter alle kjøremønster, fra enkle, rette linjer, til ulike former for kurver.

Den lagrer alle skifter og hendelser, med dekningskart for utført arbeid. Den måler dekt (fargelagt) areal fortløpende, og kjørehastigheten vises også. Du behøver ikke legge inn noe skiftekart på forhånd, men kan – om du ønsker – kjøre en runde rundt jordet for å tegne inn skiftegrensen og få målt flateinnholdet.  Markører (flagg) kan legges inn for å markere eksempelvis kummer og steiner. Den kan aktiveres for Isobus Virtuell Terminal, slik at den kan brukes som betjeningsskjerm for Isobus-redskaper.

Skal du ha eksempelvis seksjonskontroll, eller annen form for aktiv redskapsstyring, må du over på et InCommand display.

Compass oppstarts-guide.           Compass brukermanual.

[ligger under Support – Bruksanvisninger]

Scroll to Top