Grøfting

Vi leverer Ag Leader sitt Intellislope styresystem for grøfteploger. Med RTK-antenne på grøfteplogen og mobil basestasjon på jordet, sørger systemet for at drensrørene blir lagt med riktig høyde og fall.

Vi samarbeider med importøren av Soil-Max grøfteploger i Norge, som du finner her: www.soilmax.no, og har allerede levert flere systemer. Soil-Max er et datterselskap av Ag Leader.

Eksempel på rapport etter utført grøfting, lagd i Ag Leader SMS:

Scroll to Top