Egnos-innstillinger for Leica mojoMINI

Bruk konfigurasjonsfila smartag.btconfig som du finner i zip-fila SmartagConfig.zip for å oppdatere Egnos-innstillinger på antenna til mojoMINI.  Antenna vil da bruke dagens Egnos-satellitter PRN 120 og 123.

Du trenger en datamaskin med SD-kortplass eller en ekstern kortleser for SD-kort.  Hvis du ikke har dette, kontakt oss for alternative måter å konfigurere antenna på.

1. Sett inn SD-kortet i kortleseren.
2. Kopier/pakk ut smartag.btconfig til rot-katalogen på SD-kortet.
3. Ta ut SD-kortet fra kortleseren.
4. Sett inn SD-kortet i mojoMINI.
5. Skru på mojoMINI med skyvebryteren og start sporfølging. Konfigurasjonsfila vil bli kopiert fra SD-kortet til mojoMINI.  mojoMINI vil så konfigurere antenna hver gang systemet starter.
6. Skru mojoMINI av med skyvebryteren, og ta ut SD-kortet.