Produkter

Produktoversikt

Skjermer

Ag Leader tilbyr tre forskjellige GPS-skjermer : Compass™, InCommand™ 800 og InCommand™ 1200.

AllDisplaysHeroShot

GPS-antenner

GPS_Combo_WEB

Ag Leader benytter såkalte smart-antenner, det vil si at GPS-mottakeren er innebygd i antennen i stedet for å være innebygd i skjermen (terminalen).  Dette gir fordeler blant annet ved eventuelt fremtidig bytte av skjerm.

Ag Leader har to alternative antenner: GPS 6000 (énfrekvent) og GPS 6500 (tofrekvent).  Sistnevnte kan aktiveres for høyere presisjon med Terrastar eller RTK.   Les mer…

Autostyring

OnTrac3

OnTrac3™

OnTrac3 er et kostnadseffektivt, flyttbart autostyringssystem med elektrisk styremotor montert på rattstammen.  Spesialtilpassede monteringsbraketter finnes for hundrevis av ulike traktor- og treskermodeller.  Ved å montere “switch-kit” kan man enkelt flytte systemet fra traktor til traktor.

SteerCommand™

SteerCommand  autostyring er hydraulisk integrert, enten på traktorer/treskere som er GPS-forberedt fra fabrikk, eller med Ag Leaders egen styreventil og hjulvinkelsensor, som kan ettermonteres på de aller fleste moderne traktorer.  For fleksibilitetens skyld kan SteerCommand også bruke elektrisk styremotor slik som OnTrac3.

DirectCommand™

DirectCommand™ handler om styring av sprøyter og vifte-spredere.  Kan ettermonteres på en rekke sprøyter og spredere, og gir blant annet mulighet til doseringsstyring, variabel tildeling basert på tildelingskart eller sanntidsmåling (OptRx), automatisk seksjonsavstenging og bomhøyderegulering.

SeedCommand

SeedCommand såmaskinstyring anser vi foreløpig ikke som så aktuelt for norske brukere, men les gjerne mer på Ag Leader sine sider.

Avlingskartlegging

Ag Leader leverer verdens mest utbredte teknologi for avlingskartlegging på skurtresker. Det var faktisk det det hele begynte med for Ag Leader.  Lag og se kart over avling og vanninnhold mens du høster, og se med en gang hvordan forhold på skiftet innvirker på avlinga.  Gjør beslutninger i løpet av sesongen basert på denne verdifulle informasjonen. Les mer på Ag Leader sine sider.